فروم تخصصی ایتریوم

درباره ایتریوم => ایتریوم چیست؟ => نويسنده: xani98 در اوت 09, 2018, 12:47:33 pm

عنوان: وقت تجاری سفارت ایتالیا
رسال شده توسط: xani98 در اوت 09, 2018, 12:47:33 pm
یکی از راه هایی که می توان وقت سفارت ایتالیا را برای انجام کارگرفت، گرفتن وقت تجاری سفارت ایتالیا می باشد. بسیاری از متقاضیانی هستند که برای کار به کشور ایتالیا سفر می کنند و برای سفرجهت انجام کار ابتدا باید وقت تجاری سفارت ایتالیا را بگیرند.
http://vaghtvisa.com/%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/