فروم تخصصی ایتریوم

خرید و فروش ایتریوم => خرید و فروش ایتریوم => نويسنده: xani98 در اكتبر 16, 2018, 06:02:27 pm

عنوان: وقت سفارت کانادا ارزان
رسال شده توسط: xani98 در اكتبر 16, 2018, 06:02:27 pm
http://vaghtvisa.com/%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/ / http://vaghtvisa.com/%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/ / http://vaghtvisa.com/%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86/
عنوان: پاسخ : وقت سفارت کانادا ارزان
رسال شده توسط: nikanmohajerat در اكتبر 25, 2018, 12:08:22 pm
بهتر بود به جای لینک درباره چگونگی وقت سفارت و مهاجرت به کانادا (http://irancanada.news/#contact)، توضیحاتی هرچند مختصر می دادید اینجوری کاربر بیشتر تمایل پیدا می کرد که به سایت شما مراجعه کند.
در سایت موسسه مهاجرتی نیکان (http://irancanada.news) توضیحات بسیاری در این زمینه داده شده است.