دیدن ارسال ها

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


نمایش موضوع ها - nikanmohajerat

صفحه: [1]
1
بسیاری از افراد این باور اشتباه را دارند که با گرفتن ویزای توریستی،همه کارهایشان با سرعت درست می شود.
تعدادی دیگر بر این باور هستند که با ویزای توریستی می توانند اعلام پناهندگی کنند و دولت کانادا هم کمک مالی می کند و خیلی راحت، صاحب اقامت دائم می شوند.
باور دیگری که دارند این است که ویزای توریستی، شانس گرفتن ویزای تحصیلی را برایشان بیشتر می کند
همچنین با این ویزا می توانند در کانادا کار کنند.

مهاجرت به کانادا با ویزای توریستی

صفحه: [1]