دیدن ارسال ها

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - xani98

صفحه: 1 [2]
19
یکی از راه هایی که می توان وقت سفارت ایتالیا را برای انجام کارگرفت، گرفتن وقت تجاری سفارت ایتالیا می باشد. بسیاری از متقاضیانی هستند که برای کار به کشور ایتالیا سفر می کنند و برای سفرجهت انجام کار ابتدا باید وقت تجاری سفارت ایتالیا را بگیرند.
http://vaghtvisa.com/%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/

صفحه: 1 [2]