فروم تخصصی ایتریوم - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
140
مجموع ارسال های کاربران:
393
مجموع موضوعات:
250
مجموع گروه ها:
6
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
2
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
74 - اكتبر 15, 2018, 02:06:40 pm
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
59
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
2.45
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.74
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.55
مجموع انجمن ها:
12
جدیدترین کاربر عضو شده:
shahrebazico
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
8.48
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:0

برترین ایجاد کننده موضوع

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

sepehr
22ساعت 40دقیقه
jadid
5ساعت 10دقیقه
elwray
4ساعت 19دقیقه
saeid24542
2ساعت 4دقیقه
nasa_de
1ساعت 58دقیقه
AussieTrader
1ساعت 22دقیقه
mahi58
1ساعت 18دقیقه
hypercian
1ساعت 18دقیقه
AMIRHEAVY666
1ساعت 17دقیقه
EsmaeelK
1ساعت 11دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین
* 2018 159 171 42 74
اکتبر 2018 26 26 4 74
سپتامبر 2018 17 18 8 36
آگوست 2018 16 18 5 13
جولای 2018 6 8 2 23
جون 2018 10 12 3 26
می 2018 4 4 2 17
آپریل 2018 0 0 0 18
مارس 2018 2 3 2 19
فبریه 2018 74 78 12 17
ژانویه 2018 4 4 4 22
* 2017 86 119 78 34
دسامبر 2017 5 9 9 34
نوامبر 2017 8 8 6 32
اکتبر 2017 10 12 7 16
سپتامبر 2017 5 6 5 16
آگوست 2017 4 4 5 11
جولای 2017 12 13 9 16
جون 2017 5 7 10 17
می 2017 2 4 4 17
آپریل 2017 0 13 7 10
مارس 2017 2 8 7 12
فبریه 2017 13 14 4 8
ژانویه 2017 20 21 5 8
* 2016 258 390 2141 25
دسامبر 2016 12 14 4 8
نوامبر 2016 20 24 3 25
اکتبر 2016 2 4 7 8
سپتامبر 2016 10 23 4 8
آگوست 2016 5 22 10 8
جولای 2016 16 36 6 11
جون 2016 10 54 10 24
می 2016 168 187 2091 23
آپریل 2016 15 26 6 6