فروم تخصصی ایتریوم - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
145
مجموع ارسال های کاربران:
410
مجموع موضوعات:
266
مجموع گروه ها:
6
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
4
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
410 - اكتبر 25, 2018, 05:19:11 pm
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
9
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
2.31
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.71
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.53
مجموع انجمن ها:
12
جدیدترین کاربر عضو شده:
ghaem1
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
10.37
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:0

برترین ایجاد کننده موضوع

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

sepehr
22ساعت 40دقیقه
jadid
5ساعت 10دقیقه
elwray
4ساعت 19دقیقه
saeid24542
2ساعت 4دقیقه
nasa_de
1ساعت 58دقیقه
AussieTrader
1ساعت 22دقیقه
mahi58
1ساعت 18دقیقه
hypercian
1ساعت 18دقیقه
AMIRHEAVY666
1ساعت 17دقیقه
EsmaeelK
1ساعت 11دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین
* 2018 175 188 48 410
دسامبر 2018 5 5 2 54
نوامبر 2018 9 9 3 85
اکتبر 2018 28 29 5 410
سپتامبر 2018 17 18 8 36
آگوست 2018 16 18 5 13
جولای 2018 6 8 2 23
جون 2018 10 12 3 26
می 2018 4 4 2 17
آپریل 2018 0 0 0 18
مارس 2018 2 3 2 19
فبریه 2018 74 78 12 17
ژانویه 2018 4 4 4 22
* 2017 86 119 78 34
دسامبر 2017 5 9 9 34
نوامبر 2017 8 8 6 32
اکتبر 2017 10 12 7 16
سپتامبر 2017 5 6 5 16
آگوست 2017 4 4 5 11
جولای 2017 12 13 9 16
جون 2017 5 7 10 17
می 2017 2 4 4 17
آپریل 2017 0 13 7 10
مارس 2017 2 8 7 12
فبریه 2017 13 14 4 8
ژانویه 2017 20 21 5 8
* 2016 258 390 2141 25
دسامبر 2016 12 14 4 8
نوامبر 2016 20 24 3 25
اکتبر 2016 2 4 7 8
سپتامبر 2016 10 23 4 8
2016-09-01 0 0 0 6
2016-09-02 0 0 0 3
2016-09-03 0 0 0 3
2016-09-04 0 0 0 3
2016-09-05 0 1 0 4
2016-09-06 0 2 0 4
2016-09-07 0 2 0 3
2016-09-08 1 1 1 3
2016-09-09 0 0 0 3
2016-09-10 0 2 0 4
2016-09-11 0 2 0 3
2016-09-12 0 0 0 3
2016-09-13 1 2 1 3
2016-09-14 1 2 0 3
2016-09-15 0 0 0 3
2016-09-16 1 1 0 3
2016-09-17 2 3 0 4
2016-09-18 1 1 0 4
2016-09-19 3 3 1 4
2016-09-20 0 0 0 5
2016-09-21 0 0 0 3
2016-09-22 0 0 0 3
2016-09-23 0 0 0 4
2016-09-24 0 0 1 4
2016-09-25 0 0 0 6
2016-09-26 0 0 0 5
2016-09-27 0 0 0 5
2016-09-28 0 0 0 5
2016-09-29 0 1 0 8
2016-09-30 0 0 0 4
آگوست 2016 5 22 10 8
جولای 2016 16 36 6 11
جون 2016 10 54 10 24
می 2016 168 187 2091 23
آپریل 2016 15 26 6 6