فروم تخصصی ایتریوم - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
108
مجموع ارسال های کاربران:
279
مجموع موضوعات:
147
مجموع گروه ها:
6
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
4
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
34 - دسامبر 03, 2017, 03:41:31 pm
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
6
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
3.27
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.83
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.59
مجموع انجمن ها:
12
جدیدترین کاربر عضو شده:
nxzx
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
7.18
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:0

برترین ایجاد کننده موضوع

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

sepehr
22ساعت 40دقیقه
elwray
4ساعت 19دقیقه
jadid
3ساعت 18دقیقه
saeid24542
2ساعت 4دقیقه
nasa_de
1ساعت 58دقیقه
AussieTrader
1ساعت 22دقیقه
mahi58
1ساعت 18دقیقه
hypercian
1ساعت 18دقیقه
AMIRHEAVY666
1ساعت 17دقیقه
EsmaeelK
1ساعت 11دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین
* 2018 56 56 8 22
فبریه 2018 52 52 4 17
ژانویه 2018 4 4 4 22
* 2017 86 119 78 34
دسامبر 2017 5 9 9 34
2017-12-01 0 0 0 9
2017-12-02 0 0 0 9
2017-12-03 0 0 1 34
2017-12-04 2 2 2 9
2017-12-05 0 0 0 10
2017-12-06 0 0 0 7
2017-12-07 0 0 0 13
2017-12-08 0 0 0 7
2017-12-09 0 0 0 8
2017-12-10 0 0 0 8
2017-12-11 0 0 1 11
2017-12-12 0 1 1 19
2017-12-13 0 0 0 10
2017-12-14 0 1 1 9
2017-12-15 0 0 0 9
2017-12-16 0 0 0 11
2017-12-17 0 0 0 8
2017-12-18 0 0 0 9
2017-12-19 1 1 1 11
2017-12-20 0 0 0 8
2017-12-21 0 0 0 8
2017-12-22 0 0 0 18
2017-12-23 0 2 1 8
2017-12-24 0 0 0 8
2017-12-25 0 0 0 8
2017-12-26 0 0 0 9
2017-12-27 1 1 1 18
2017-12-28 1 1 0 8
2017-12-29 0 0 0 13
2017-12-30 0 0 0 8
2017-12-31 0 0 0 11
نوامبر 2017 8 8 6 32
اکتبر 2017 10 12 7 16
سپتامبر 2017 5 6 5 16
آگوست 2017 4 4 5 11
جولای 2017 12 13 9 16
جون 2017 5 7 10 17
می 2017 2 4 4 17
آپریل 2017 0 13 7 10
مارس 2017 2 8 7 12
فبریه 2017 13 14 4 8
ژانویه 2017 20 21 5 8
* 2016 258 390 2141 25
دسامبر 2016 12 14 4 8
نوامبر 2016 20 24 3 25
اکتبر 2016 2 4 7 8
سپتامبر 2016 10 23 4 8
آگوست 2016 5 22 10 8
جولای 2016 16 36 6 11
جون 2016 10 54 10 24
می 2016 168 187 2091 23
آپریل 2016 15 26 6 6