فروم تخصصی ایتریوم - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
156
مجموع ارسال های کاربران:
477
مجموع موضوعات:
331
مجموع گروه ها:
6
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
4
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
410 - اكتبر 25, 2018, 05:19:11 pm
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
7
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
1.96
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.66
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.50
مجموع انجمن ها:
12
جدیدترین کاربر عضو شده:
Arsalan.ceoo
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
10.29
نسبت کاربران پسر به دختر:
1:0

برترین ایجاد کننده موضوع

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

sepehr
22ساعت 40دقیقه
jadid
5ساعت 57دقیقه
elwray
4ساعت 19دقیقه
saeid24542
2ساعت 4دقیقه
nasa_de
1ساعت 58دقیقه
lemonn
1ساعت 48دقیقه
AussieTrader
1ساعت 22دقیقه
mahi58
1ساعت 18دقیقه
hypercian
1ساعت 18دقیقه
AMIRHEAVY666
1ساعت 17دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین
* 2019 58 59 12 73
جون 2019 4 5 2 15
می 2019 1 1 0 73
آپریل 2019 17 17 3 18
مارس 2019 9 9 2 19
فبریه 2019 18 18 4 19
ژانویه 2019 9 9 1 16
* 2018 182 196 49 410
دسامبر 2018 12 13 3 54
نوامبر 2018 9 9 3 85
2018-11-01 0 0 0 52
2018-11-02 0 0 0 61
2018-11-03 0 0 0 57
2018-11-04 0 0 0 59
2018-11-05 2 2 0 59
2018-11-06 0 0 0 59
2018-11-07 0 0 0 85
2018-11-08 0 0 0 27
2018-11-09 0 0 0 10
2018-11-10 0 0 0 9
2018-11-11 0 0 0 36
2018-11-12 0 0 1 12
2018-11-13 0 0 0 12
2018-11-14 0 0 0 13
2018-11-15 0 0 0 17
2018-11-16 0 0 0 16
2018-11-17 0 0 0 16
2018-11-18 0 0 0 15
2018-11-19 1 1 1 14
2018-11-20 1 1 0 12
2018-11-21 1 1 1 26
2018-11-22 0 0 0 20
2018-11-23 0 0 0 9
2018-11-24 1 1 0 10
2018-11-25 0 0 0 11
2018-11-26 1 1 0 12
2018-11-27 0 0 0 9
2018-11-28 2 2 0 11
2018-11-29 0 0 0 8
2018-11-30 0 0 0 8
اکتبر 2018 28 29 5 410
سپتامبر 2018 17 18 8 36
آگوست 2018 16 18 5 13
جولای 2018 6 8 2 23
جون 2018 10 12 3 26
می 2018 4 4 2 17
آپریل 2018 0 0 0 18
مارس 2018 2 3 2 19
فبریه 2018 74 78 12 17
ژانویه 2018 4 4 4 22
* 2017 86 119 78 34
دسامبر 2017 5 9 9 34
نوامبر 2017 8 8 6 32
اکتبر 2017 10 12 7 16
سپتامبر 2017 5 6 5 16
آگوست 2017 4 4 5 11
جولای 2017 12 13 9 16
جون 2017 5 7 10 17
می 2017 2 4 4 17
آپریل 2017 0 13 7 10
مارس 2017 2 8 7 12
فبریه 2017 13 14 4 8
ژانویه 2017 20 21 5 8
* 2016 258 390 2141 25
دسامبر 2016 12 14 4 8
نوامبر 2016 20 24 3 25
اکتبر 2016 2 4 7 8
سپتامبر 2016 10 23 4 8
آگوست 2016 5 22 10 8
جولای 2016 16 36 6 11
جون 2016 10 54 10 24
می 2016 168 187 2091 23
آپریل 2016 15 26 6 6