نویسنده موضوع: ثبت تغییرات شرکت شامل چه مواردی می شود و چه مدارکی هم نیاز دارد؟  (دفعات بازدید: 131 بار)

بانک ثبتی

  • Newbie
  • *
  • ارسال: 5
  • کارما: 0
    • ديدن مشخصات
    • بانک اطلاعات ثبتی
ثبت تغییرات شرکت شامل
1-تغییر موضوع شرکت  که نیاز به آخرین روزنامه رسمی آگهی شده شرکت,دو نسخه صورتجلسه امشا سده مجمع عمومی فوق العاده , اصل گواهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد ان و مجوز عنداللزوم می باشد .
2-تغییر محل شرکت که نیاز به مدارک آخرین روزنامه رسمی , صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره و همراه داشتن اصل آگهی دعوت به همراه روزنامه و مفاد ان از اعضا مجمع
3-افزایش سرمایه که نیاز به مدارک صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره و اصل گواهی دعوت به همراه روزنامه و مفاد ان

ادامه مقاله در
مدارک لازم برای ثبت تغییرات شرکت
انواع ثبت شرکت